CHIẾN LƯỢC G.U NGÀY 19-11-2019

Ngày: 19/11/2019 lúc 08:52AM

Một tín hiệu bổ sung có lợi cho sự tăng trưởng của cặp tiền tệ sẽ là một thử nghiệm về đường xu hướng trên chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Tín hiệu thứ hai có lợi cho sự gia tăng sẽ là sự phục hồi từ ranh giới trên của mô hình «Tam giác». Việc hủy tùy chọn tăng trưởng cho cặp Pound / Dollar sẽ giảm khi kết thúc báo giá dưới mức 1.2655. Điều này sẽ chỉ ra sự cố của khu vực hỗ trợ và sự sụt giảm liên tục của cặp Pound / Dollar xuống khu vực dưới mức 1.2205. Hy vọng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của cặp là với sự phá vỡ của vùng kháng cự và đóng cửa trên mức 1.3075.

Dự báo GBP / USD Pound Dollar ngày 19 tháng 11 năm 2019 cho thấy nỗ lực kiểm tra khu vực hỗ trợ gần mức 1.2905. Sau đó, tiếp tục tăng trưởng với mục tiêu trên mức 1.3285. Một tín hiệu bổ sung có lợi cho sự gia tăng của Bảng Anh sẽ là một thử nghiệm về đường xu hướng trên chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Hủy bỏ tùy chọn tăng trưởng sẽ là một sự sụp đổ và phá vỡ khu vực 1.2655. Điều này sẽ cho thấy sự sụt giảm liên tục trong cặp với mục tiêu tiềm năng dưới 1.2205.nguyễn hưng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục