Chiến lược GBP/USD ngày 29/11/2019

Ngày: 29/11/2019 lúc 16:34PM

Một tín hiệu bổ sung có lợi cho sự tăng trưởng của cặp tiền tệ sẽ là một thử nghiệm về đường xu hướng trên chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Tín hiệu thứ hai có lợi cho sự gia tăng sẽ là sự phục hồi từ ranh giới thấp hơn của kênh tăng dần. Việc hủy tùy chọn tăng trưởng cho cặp Pound / Dollar sẽ giảm khi kết thúc báo giá dưới mức 1.2775. Điều này sẽ chỉ ra sự phá vỡ của khu vực hỗ trợ và sự tiếp tục của sự sụt giảm của cặp Pound / Dollar đối với khu vực dưới mức 1.2465. Hy vọng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của cặp là với sự phá vỡ vùng kháng cự và đóng cửa trên mức 1.3015, điều này sẽ cho thấy sự hoàn thành của sự hình thành mô hình «Tam giác».

Dự báo GBP / USD Pound Dollar ngày 29 tháng 11 năm 2019 cho thấy nỗ lực kiểm tra khu vực hỗ trợ gần mức 1.2895. Sau đó, tiếp tục tăng trưởng với mục tiêu trên mức 1.3155. Một tín hiệu bổ sung có lợi cho sự gia tăng của Bảng Anh sẽ là một thử nghiệm về đường xu hướng trên chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Hủy bỏ tùy chọn tăng trưởng sẽ là một sự sụp đổ và phá vỡ khu vực 1.2775. Điều này sẽ cho thấy sự sụt giảm liên tục trong cặp với mục tiêu tiềm năng dưới 1,2465.


nguyễn hưng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục