GBP.USD KHẢ NĂNG VẪN SẼ TĂNG GIÁ BẮT ĐẦU TỪ VÙNG 1.2610

Ngày: 14/12/2018 lúc 06:48AM

Mua ở trên 1,2610 với mục tiêu 1,2685 & 1,2720.
Điểm xoay: 1,2610Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2610 với mục tiêu 1,2685 & 1,2720.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2610, có thể tới 1,2565 & 1,2520.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2610 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


1,2760
1,2720
1,2685
1,2649
1,2610
1,2565
1,2520

Hỗ trợ mở tk và tư vấn chiến lược VIP 
Link: https://goo.gl/forms/EwZdbzG8dG4Nvef73

Trần Linh
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục