USD/CHF trong ngày: ngắm đến tỷ giá 0,9720

Ngày: 28/06/2019 lúc 10:30AM

Bán ở dưới 0,9780 với mục tiêu 0,9740 & 0,9720.
Điểm xoay: 0,9780

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,9780 với mục tiêu 0,9740 & 0,9720.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,9780, có thể tới 0,9800 & 0,9815.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.


0,9815
0,9800
0,9780
0,9755
0,9740
0,9720
0,9695

H

ỗ trợ mở tài khỏan và tư vấn chiến lược FOREX

Cung cấp khóa học dành cho nhà đầu tư

Cung cấp phương pháp Copytrade, Robot

Đăng kí tại : 
- Link: https:https://bom.to/nBga3
- Link tele : https://t.me/psiforexinvest
- Hotline/zalo : 0914948995.


nguyễn hưng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục