USD/CHF trong ngày: tiến xa hơn

Ngày: 13/06/2019 lúc 08:16AM

Mua ở trên 0,9925 với mục tiêu 0,9965 & 0,9995.
Điểm xoay: 0,9925

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,9925 với mục tiêu 0,9965 & 0,9995.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,9925, có thể tới 0,9900 & 0,9880.


Tư vấn kĩ thuật: sự vượt qua mốc 0,9925 là dấu hiệu tốt đế mở đường tới mốc 0,9965.


1,0015
0,9995
0,9965
0,9948
0,9925
0,9900
0,9880
Hỗ trợ mở tk và tư vấn chiến lược VIP 
Cung cấp khóa học dành cho nhà đầu tư 
Cung cấp phương pháp Copytrade, Robot
Đăng kí tại : 
- Link: https:https://bom.to/nBga3
- Link tele : https://t.me/psiforexinvest
- Hotline/zalo : 0914948995.

nguyễn hưng
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục