USD.JPY TIẾP TỤC XU HƯỚNG GIẢM

Ngày: 17/12/2018 lúc 20:04PM

Chiến lược lướt sóng USD.JPY 

Bán ở dưới 113,50 với mục tiêu 113,15 & 113,00.
Điểm xoay: 113,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 113,50 với mục tiêu 113,15 & 113,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 113,50, có thể tới 113,70 & 113,90.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.


113,90
113,70
113,50
113,30
113,15
113,00
112,75

Hỗ trợ mở tk và tư vấn chiến lược VIP 
Đăng kí tại : https://goo.gl/forms/EwZdbzG8dG4Nvef73

Trần Linh
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục