XU HƯỚNG GIA TĂNG TỶ GIÁ USD/CHF TIẾP TỤC ĐƯỢC GIỮ

Ngày: 13/12/2018 lúc 15:08PM

Mua ở trên 0,9910 với mục tiêu 0,9965 & 0,9990.
Điểm xoay: 0,9910


Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,9910 với mục tiêu 0,9965 & 0,9990.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,9910, có thể tới 0,9890 & 0,9865.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.


1,0010
0,9990
0,9965
0,9939
0,9910
0,9890
0,9865

Hỗ trợ mở tk và tư vấn chiến lược VIP 
Đăng kí tại : https://goo.gl/forms/EwZdbzG8dG4Nvef73

Trần Linh
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục