Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc

Ngày: 21/10/2020 lúc 07:45AM

Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Úc

Hội đồng quản trị đồng ý duy trì chính sách có tính thích nghi cao trong thời gian cần thiết.

Tiếp tục xem xét cách thức nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ để hỗ trợ việc làm.

Nền kinh tế ở hầu hết các vùng của Úc đang phục hồi. Các thành viên lưu ý rằng nền kinh tế toàn cầu đang dần phục hồi.

Ưu tiên giải quyết vấn đề tỷ lệ thất nghiệp cao. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm được dự báo sẽ vẫn ở mức cao trong thời gian dài.

Sự phục hồi có thể chậm và không đồng đều, và lạm phát dự kiến sẽ duy trì ở mức vừa phải trong một khoảng thời gian.

Đang xem xét các chính sách nới lỏng tiền tệ bổ sung để hỗ trợ nền kinh tế.

Hội đồng quản trị đồng ý xem xét lạm phát thực tế hơn là lạm phát dự báo trong quá trình ra quyết định của mình.

Ngân hàng trung ương sẵn sàng mua trái phiếu chính phủ bất cứ lúc nào để ngăn chặn một thất bại thị trường khác.

Hệ thống ngân hàng Úc có lực đệm vốn và thanh khoản mạnh, duy trì tính linh hoạt, giúp nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Các thành viên công nhận rằng các chính sách tài khóa và tiền tệ thực chất, có phối hợp và nới lỏng chưa từng có của Australia giúp duy trì nền kinh tế.

Bảng cân đối của khu vực công rất mạnh, tạo điều kiện để tiếp tục hỗ trợ.

Khi nền kinh tế mở cửa, các chính sách nới lỏng hơn nữa sẽ có động lực.

Nền kinh tế mạnh hơn giúp tài chính ổn định.

Các thành viên đã thảo luận về phương án giảm lãi suất và mục tiêu lợi suất 3 năm về 0 mà không trở thành số âm, và mua trái phiếu chính phủ theo đường cong lợi suất.

Xem xét tác động của lãi suất thấp đối với niềm tin. Trong khi xem xét các biện pháp tiền tệ khác, các thành viên đã thảo luận về sự phát triển của chính sách tiền tệ nước ngoài và tác động của nó đối với điều kiện tài chính của Úc.

Bảng cân đối của các ngân hàng trung ương khác có liên quan đến Ngân hàng Dự trữ đã mở rộng hơn, dẫn đến lợi suất trái phiếu chính phủ thấp hơn ở hầu hết các nền kinh tế tiên tiến hơn Úc.

Các chính sách nới lỏng hơn nữa sẽ làm giảm rủi ro về ổn định tài chính. Hãy chú ý đến những rủi ro trên thị trường tài sản.

Hội đồng đã thảo luận về tác động của lợi suất trái phiếu tương đối cao hơn đối với đồng đô la Úc. Cam kết hỗ trợ công việc, thu nhập và kinh doanh. Nhu cầu về tiền tệ và hỗ trợ tài chính sẽ tiếp tục trong một thời gian.

 

BitForex Support
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục