Ripple đã nộp bốn đơn đăng ký nhãn hiệu cho USPTO

Ngày: 01/09/2020 lúc 09:25AM

Ripple, gã khổng lồ đang phát triển các sản phẩm dựa trên XRP, tiếp tục tích cực yêu cầu quyền đối với các nhãn hiệu kinh doanh mới.

Trong tháng qua, công ty đã nộp bốn đơn đăng ký nhãn hiệu lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO).

Đơn đăng ký nhãn hiệu mới nhất của Ripple đã được nộp vào ngày 19 tháng 8. Được đặt tên là “Ripple Impact”, nhãn hiệu mới dự định bao gồm các danh mục dịch vụ của quỹ từ thiện bao gồm các hoạt động gây quỹ và tài trợ cải thiện vốn.

Vào ngày 11 tháng 8, Ripple đã nộp một loạt ba đơn đăng ký nhãn hiệu khác, bao gồm các nhãn hiệu như Ripple Impact, Ripple X và Ripplex. Theo mô tả của các ứng dụng, cả ba nhãn hiệu đều đề cập đến các dịch vụ thanh toán điện tử và quà tặng tiền tệ bằng tiền tệ fiat:

“Đăng ký nhãn hiệu nhằm mục đích bao gồm các danh mục dịch vụ tài chính điện tử, cụ thể là dịch vụ tiền tệ để nhận và giải ngân kiều hối và quà tặng bằng tiền tệ fiat và tiền ảo qua mạng máy tính và để trao đổi tiền tệ fiat và tiền ảo qua mạng máy tính […]”

Theo dữ liệu công khai, cả bốn nhãn hiệu đang chờ USPTO kiểm tra.

Đầu năm nay, Ripple cũng đã nộp một số đơn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thanh toán hàng đầu của mình được gọi là Thanh khoản theo yêu cầu (ODL). Theo hồ sơ công khai, các đơn đã được cơ quan chấp nhận và giao cho một người thẩm định.

BitForex Support
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục