Cập nhật tình hình Brexit

Ngày: 11/12/2019 lúc 13:58PM

Theo cuộc thăm dò gần đây nhất của YouGov, Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson, tất cả đã sẵn sàng để giành chiến thắng tại cuộc tổng tuyển cử sắp tới và đảng của ông cũng có thể giành được nhiều ghế hơn trong Quốc hội trong thời gian này. Các ước tính mới nhất của nhóm bảo thủ chốt 339 ghế, cao hơn so với con số 317 đảng giành được tại các cuộc tổng tuyển cử trước đó.

Trong khi đó, Đảng Lao động đối lập chính có thể giành được 231 ghế, thấp hơn so với 262 ghế mà họ đã giành được trong các cuộc bầu cử trước đó vào năm 2017. Tuy nhiên, YouGov cũng cảnh báo rằng mô hình của họ cho thấy không có đa số rõ ràng cho cả hai bên, làm tăng khả năng quốc hội treo.

Trong trường hợp quốc hội treo, căng thẳng chính trị và sự không chắc chắn xung quanh Brexit chắc chắn sẽ ngự trị tại các thị trường Anh một lần nữa. Một quốc hội treo cũng đặt câu hỏi về khả năng Anh rời khỏi EU vào ngày 31 tháng 1 năm 2020 - thời hạn mới nhất cho Brexit.

 - Fxleader-

Trần Linh
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục