CHIẾN LƯỢC LƯỚT SÓNG GBP.USD

Ngày: 13/12/2018 lúc 13:49PM

Mua ở trên 1,2585 với mục tiêu 1,2640 & 1,2675.
Điểm xoay: 1,2585Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2585 với mục tiêu 1,2640 & 1,2675.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2585, có thể tới 1,2550 & 1,2520.

Tư vấn kĩ thuật: một vùng hỗ trợ tại 1,2585 được hình thành, cho phép sự ổn định tạm thời.


1,2720
1,2675
1,2640
1,2618
1,2585
1,2550
1,2520

Hỗ trợ mở tk và tư vấn chiến lược VIP 
Đăng kí tại :  https://goo.gl/forms/EwZdbzG8dG4Nvef73

BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục