Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 3/9 - 4/9/2020

Ngày: 03/09/2020 lúc 18:20PM

Bitcoin đã giảm từ mức kháng cự $ 12.113 một lần nữa, điều này cho thấy phe gấu đang tích cực bảo vệ mức này.

ngay-3-9-phan-tich-ky-thuat

Biểu đồ BTC / USD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Hiện tại, đường EMA 20 ngày ($ 11.558) đã đi ngang và chỉ số sức mạnh tương đối nằm ngay dưới điểm giữa, điều này cho thấy sự cân bằng giữa phe bò và phe gấu.

Tuy nhiên, nếu phe gấu nhấn chìm và duy trì giá bên dưới mức hỗ trợ $ 11.000, thì nó sẽ hoàn thành mô hình vai đầu vai giảm giá, có mục tiêu là $ 9.540.

Tuy nhiên, giá khó có khả năng rơi thẳng về mục tiêu vì phe bò sẽ cố gắng bảo vệ vùng hỗ trợ $ 10.400 – $ 10.000 một cách tích cực.

Ngược lại, nếu giá phục hồi từ mức $ 11.000, thì cặp BTC / USD có thể vẫn bị giới hạn trong phạm vi trong một vài ngày. Xu hướng sẽ chuyển sang có lợi cho phe bò nếu họ có thể đẩy giá lên trên vùng kháng cự $ 12.113 – $ 12.460.

Vài ngày tới là rất quan trọng vì cú breakout hoặc breakdown từ phạm vi $ 11.000– $ 12.113 sẽ chỉ ra định hướng tiếp theo cho giá.

BitForex Support
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục