Ba loại hình đầu tư chứng khoán trên thị trường hiện nay

Ngày: 04/09/2020 lúc 18:35PM

Trước kỷ nguyên điện tử, nếu bạn thực hiện đầu tư, bạn sẽ được cấp một giấy chứng nhận hoặc giấy ghi chú nào đó, dùng làm tài liệu về khoản đầu tư và phác thảo các điều khoản đầu tư của bạn. Những chứng chỉ giấy này được gọi là chứng khoán và chúng là bằng chứng cho khoản đầu tư của bạn. Chứng khoán giấy có thể được mua và bán giống như chúng ta mua và bán cổ phiếu hoặc trái phiếu hoặc cổ phiếu của quỹ tương hỗ ngày nay.

Ngày nay, thuật ngữ chứng khoán đề cập đến bất kỳ công cụ tài chính nào có thể chuyển nhượng chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng quyền chọn hoặc cổ phiếu của một quỹ tương hỗ. Chứng khoán được chia thành ba loại chính: nợ, vốn chủ sở hữu hoặc chứng khoán phái sinh.

Ba Loại đầu Tư Chứng Khoán

Chứng khoán nợ

Khi một doanh nghiệp vay tiền để phát triển, trước tiên sẽ vay bằng các phương tiện truyền thống như ngân hàng. Các ngân hàng không muốn chấp nhận rủi ro quá nhiều, vì vậy họ sẽ không cho một doanh nghiệp vay quá nhiều. Một khi quyền vay tiền đó đã hết, một doanh nghiệp phải đi đến thị trường vốn và phát hành một chứng khoán nợ còn gọi là trái phiếu. Khi bạn mua một trái phiếu, bạn đang cho một công ty đó vay tiền, và họ phải trả lại với lãi suất. Các khoản thanh toán lãi suất này được gọi là thanh toán phiếu thưởng và thường được phát hành nửa năm một lần.

Chứng khoán vốn

Khi một doanh nghiệp có thêm chủ sở hữu để phát triển, doanh nghiệp có thể tìm các nhà đầu tư tư nhân hoặc đi đến thị trường vốn và phát hành chứng khoán dưới dạng cổ phiếu được giao dịch công khai. Vốn chủ sở hữu thể hiện quyền sở hữu; khi bạn mua cổ phiếu, bạn đang mua quyền sở hữu trong một công ty và khi công ty tạo ra lợi nhuận, bạn sẽ tham gia vào lợi nhuận đó theo một trong hai cách. Hoặc công ty sẽ trả cổ tức mà bạn sẽ nhận được hàng quý— hoặc họ sẽ sử dụng lợi nhuận của mình để phát triển doanh nghiệp hơn nữa. Nếu công việc kinh doanh tiếp tục phát triển, sau đó bạn sẽ thấy cổ phiếu của mình tăng giá trị.

Chứng khoán phái sinh

Với chứng khoán phái sinh thay vì sở hữu một thứ gì đó hoàn toàn chẳng hạn như cổ phiếu của một chứng khoán, bạn có quyền giao dịch các chứng khoán tài chính khác theo các điều khoản đã thỏa thuận trước. Hợp đồng quyền chọn là một loại chứng khoán phái sinh. Họ cung cấp cho bạn quyền mua hoặc bán cổ phiếu của một chứng khoán hiện có ở một mức giá cụ thể vào một ngày cụ thể trong tương lai. Bạn phải trả cho quyền này và giá bạn phải trả được gọi là phí bảo hiểm.

Hãy coi nó như một khoản phí bảo hiểm. Ví dụ: giả sử cổ phiếu Apple đang giao dịch ở mức 50 đô la một cổ phiếu. Bạn mua một hợp đồng quyền chọn cung cấp cho bạn quyền mua cổ phiếu với giá 50 đô la một cổ phiếu bởi vì bạn cảm thấy chắc chắn rằng nó sẽ tăng lên 60 đô la, nhưng đề phòng nó không xảy ra, bạn không muốn phải trả toàn bộ chi phí là 50 đô la. Hợp đồng tùy chọn của bạn có giá 1 đô la cho mỗi cổ phiếu. Apple tăng lên 60 đô la và vì vậy bạn ngay lập tức thực hiện quyền chọn của mình và mua cổ phiếu với giá 50, kiếm ngay 9 đô la cho một cổ phiếu (lợi nhuận 10 đô la trừ chi phí trả phí 1 đô la.)

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán không khác gì so với thị trường bất động sản. Cũng giống như thị trường nhà ở bao gồm hàng triệu gia đình có ước mơ sở hữu nhà, thị trường chứng khoán bao gồm hàng ngàn chủ sở hữu doanh nghiệp, tất cả đều có tầm nhìn xây dựng và phát triển một doanh nghiệp thành công, phát đạt. Hầu hết các doanh nghiệp lớn này sẽ không bao giờ có thể đạt được mức độ thành công của họ nếu không vay hoặc huy động tiền theo một cách nào đó, cũng như hầu hết chúng ta sẽ không thể sở hữu một ngôi nhà mà không thế chấp trước. Mọi ý tưởng kinh doanh đều phải lấy vốn từ đâu đó, vì nó được dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển doanh nghiệp.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, chủ doanh nghiệp có đủ tiền để tự tài trợ cho doanh nghiệp. Trong những trường hợp này, công ty vẫn thuộc sở hữu tư nhân và chủ sở hữu được giữ tất cả lợi nhuận. Nếu chủ sở hữu doanh nghiệp không có số tiền họ cần để mở rộng, họ có thể vay số tiền đó hoặc thuê các chủ sở hữu bổ sung có vốn đó là nơi bạn hoặc nhà đầu tư tham gia.

Khi doanh nghiệp phát hành chứng khoán dưới dạng cổ phiếu và trái phiếu, các nhà đầu tư mua chúng và cung cấp cho công ty số vốn cần thiết. Khi những chứng khoán này đã được phát hành, chúng có thể được giao dịch giữa các nhà đầu tư trên thị trường thứ cấp. Tại Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán được quản lý bởi the Securities and Exchange Commission.

Làm thế nào chứng khoán được phát hành thông qua thị trường vốn

Khi một doanh nghiệp phải tham gia thị trường vốn, doanh nghiệp phải thuê một công ty ngân hàng đầu tư để xem xét tình hình tài chính của doanh nghiệp mình và tổng số tiền mà doanh nghiệp cần huy động. Sau đó, ngân hàng đầu tư tư vấn cho doanh nghiệp về cách tốt nhất để huy động số tiền đó – bằng cách phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu – và sau đó giúp tập hợp lại và bán nó trong một đợt chào bán chứng khoán ra công chúng. Cổ phiếu và trái phiếu mới phát hành được chào bán cho các nhà đầu tư đại chúng thông qua mạng lưới các công ty môi giới.

BitForex Support
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục