Bầu cử có thể tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán?

Ngày: 05/11/2020 lúc 00:21AM

Điều gì có thể xảy ra với cổ phiếu Mỹ sau cuộc bầu cử? Để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các yếu tố thúc đẩy hoạt động của thị trường chứng khoán trong vài năm qua. Biểu đồ dưới đây cho thấy mức tăng trưởng tích lũy trong vốn hóa thị trường S&P 500 được chia thành các động lực chính. Giá trị vốn hóa thị trường của S&P 500 là tích số của : 1) Tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ, 2) tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên GDP, 3) thuế suất doanh nghiệp và 4) bội số P / E.

Thị trường chứng khoán đã phát triển sau cuộc bầu cử của Donald Trump vào tháng 11 năm 2016. Nhìn chung, S&P 500 đã tăng 58% vào cuối năm 2019 so với mức cuối năm 2015. Đây thực sự không phải là một mức tăng giá bất thường so với bốn năm trước (mang lại 63% lợi nhuận tích lũy). Tuy nhiên, trước cuộc bầu cử năm 2016, nhiều nhà đầu tư đã tự hỏi không biết còn bao nhiêu phần trăm cho mức tăng của thị trường chứng khoán. Điều này đặc biệt xảy ra với trường hợp trong những năm trước cuộc bầu cử, phần lớn lợi nhuận thu được là do mở rộng nhiều lần (như thể hiện trong biểu đồ bên dưới), không thể tiếp tục vô thời hạn.

Liệu một thất bại của Trump có thể dẫn đến việc thu hồi vốn chủ sở hữu to lớn trong bốn năm qua? Nhìn chung, chúng tôi không nghĩ như vậy. Biểu đồ dưới đây cho thấy các động lực chính của hiệu suất vốn chủ sở hữu từ năm 2016 đến năm 2019 là tăng trưởng GDP tiếp tục, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên GDP tăng trở lại và thuế suất doanh nghiệp giảm. Chỉ có yếu tố cuối cùng được thúc đẩy trực tiếp bởi cuộc bầu cử của Trump, vì Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017 đã dẫn đến việc cắt giảm thuế suất theo luật định của Hoa Kỳ xuống 21% từ mức 35% trước đó. Điều này khiến thuế suất hiệu dụng trung bình đối với các công ty thuộc S&P 500 giảm từ 28% xuống 18%, theo S&P.

Chắc chắn, kế hoạch tăng thuế doanh nghiệp của Biden sẽ có một số tác động tiêu cực đến chứng khoán Mỹ nói chung nếu được ban hành. Bằng cách giảm mức thuế hiệu lực đi 1.000 điểm cơ bản, việc cắt giảm thuế doanh nghiệp của Trump đã tăng tổng thu nhập sau thuế trên S&P 500 lên 14%. Việc đảo ngược các khoản cắt giảm thuế đó sẽ dẫn đến giảm thu nhập sau thuế trung bình ở mức độ tương tự.

Trong trường hợp Đảng Dân chủ chiếm được đa số lớn tại Thượng viện (hơn 5 ghế), chúng tôi cho rằng quy mô của việc tăng thuế doanh nghiệp có thể khá lớn. Trong trường hợp này, phân tích cho thấy mức định giá cổ phiếu trung bình đạt mức 10%. Biden có kế hoạch tăng thuế suất theo luật định từ 21% lên 28% và thực hiện các biện pháp mới để tăng thuế đối với các công ty đặt tại các thiên đường thuế ở nước ngoài. Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ thuế doanh nghiệp trên GDP của Hoa Kỳ sẽ tăng khoảng 60 điểm cơ bản vào năm 2025, trong khi tỷ lệ này giảm khoảng 80 điểm cơ bản sau khi cắt giảm thuế doanh nghiệp của Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm. Điều này cho thấy rằng 75% (chia 60/80) của việc giảm thuế suất có hiệu lực gần đây sẽ đảo chiều. Thuế suất hiệu dụng giảm 1.000 điểm cơ bản (18% từ 28%), do đó mức phục hồi 75% sẽ là 750 điểm cơ bản (25,5% từ 18%). Tất cả các khoản khác được giữ bằng nhau, điều này sẽ làm giảm thu nhập sau thuế 9% (= (1-.255) / (1-.18) -1). Định giá cổ phiếu trung bình của Hoa Kỳ sẽ giảm xuống chỉ khoảng 9%.

Như đã nói, chúng tôi sẽ không mong đợi cổ phiếu giảm 9% vào ngày sau cuộc bầu cử nếu đảng Dân chủ đạt được một cuộc quét sạch. Đầu tiên, một số khoản tăng thuế có thể được đưa vào cổ phiếu vào lúc này. Quan trọng hơn, có khả năng mức tăng thuế sẽ nhỏ hơn nếu Đảng Dân chủ chiếm đa số ít hơn so với kịch bản 5 ghế được thảo luận ở trên. Đặc biệt, việc thực hiện các biện pháp trấn áp các thiên đường thuế ở nước ngoài đưa ra một số vấn đề hóc búa mà đa số không thể giải quyết được. Nếu chúng ta chỉ thấy mức tăng thuế suất theo luật định từ 21% lên 28% mà không có biện pháp nào khác, thì điều đó có thể chuyển thành mức tăng khoảng 500 điểm cơ bản đối với mức thuế có hiệu lực. Đổi lại, điều đó sẽ làm giảm thu nhập sau thuế chỉ khoảng 6%.

BitForex Support
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục